Verdens beste dykking!

Angelamfi Hitra er det perfekte utgangspunktet for din dykkeferie, Hitra har noe av de beste dykkemål som finnes  i Norge. Her ligger alle dykkemål lett tilgjengelig både fra land og med båt.

Her ute kan du gjennomføre:

  • Strømdykk (fra liten nybegynnerstrøm med maksdybde 10 meter, 8-10 knop, til «Storstrømmen» ved Barmfjorden, 12-15 knop).
  • Veggdykk (maksdybde fra 18-70 meter).
  • Vrak («MS Kletten», «MS Sandsvalen»)
  • Fangstdykk (gode muligheter for både lyr, torsk, breiflabb, flyndre, steinbit m.m.).
  • Makrodykk (foruten de vanlige anemonene osv., har vi spesielt store kolonier av ulike typer nakensnegler).
  • Kamskjelldykk (tildels store mengder med store kamskjell).
  • Nattdykk (mange varierte, trygge steder).

Vi har egen kompressor på anlegget, fylling av dykkeluft på eget ansvar.

Om du ikke har eget utstyr kan dette leies i Trondheim hos Havsport Dykkersenter